Wizyt:
Dzisiaj: 1Wszystkich: 31405

Assesment / Development Center

Oferta » Assesment / Development Center

OCENA KOMPETENCJI MENEDŻERÓW METODĄ ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER
 

Assessment/Development Center można określić jako centrum wielowymiarowej oceny pracowników lub kandydatów do pracy na danym stanowisku w firmie. Ocena ta dokonywana jest:

 • pod kątem kilku wymiarów (kompetencji)
 • kilkoma rodzajami narządzi
 • przez kilku oceniających (asesorów)
 • dotyczy kilku lub kilkunastu osób jednocześnie

Assessment/Development Center jest narzędziem służącym do oceny kompetencji, decydujących o tym, czy dana osoba odniesie sukces na stanowisku menedżerskim lub specjalistycznym. Dokonywana jest ona na podstawie zarówno obserwacji zachowań w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych, jak i w oparciu o szeroki zestaw innych profesjonalnych narzędzi psychologicznych. Taka ocena, dokonywana przez wykwalifikowanych i doświadczonych asesorów pozwala na zgromadzenie kompleksowych informacji o pracowniku (kandydacie) z różnych źródeł, co zapewnia maksymalizację jej trafności. Wysoka trafność i rzetelność uzyskiwanych wyników wyróżnia metodę Assessment/Development Center  spośród szerokiego wachlarza narzędzi stosowanych do oceny.

 

Podczas oceny kompetencji metodą Assessment/Development Center w jednym projekcie wykorzystywane są następujące narzędzia:

 • grupowe i indywidualne ćwiczenia symulacyjne, umożliwiające obserwacje zachowań uczestników w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistości
 • dyskusje grupowe
 • ćwiczenia 'jeden na jeden' (z przypisanymi rolami)
 • analizy przypadków,
 • wywiady kompetencyjne i zawodowe
 • prezentacje
 • analiza danych biograficznych
 • testy zdolności i osobowości

 

Po przeprowadzeniu badań sporządzane są indywidualne raporty, które w zależności od sformułowane go celu badania obejmują:

 • określenie poziomu badanych kompetencji u kandydata (pracownika)
 • analizę profilu kandydata w odniesieniu do wymagań na danym stanowisku lub określenie potencjału rozwojowego pracownika
 • wskazanie mocnych stron kandydata (pracownika) oraz obszarów, które wymagają wzmocnienia
 • rekomendacje dotyczące najbardziej adekwatnych kierunków rozwoju kariery zawodowej oraz wymaganych - w przypadku kiedy celem jest zbadanie potencjału kluczowych pracowników firmy

 

Zastosowania i spodziewane efekty dla Klienta

 

Assessment/Development Center może mieć wiele zastosowań w firmie. W tym zakresie również ujawnia się elastyczność i wielowymiarowość tej metody. Zastosowania te można zgrupować w trzy główne obszary:

 • rekrutacja pracowników z zewnątrz firmy
 • rekrutacja pracowników wewnątrz firmy - tj. zatrudnionych w organizacji na określonym stanowisku w celu obsadzenia innego wyższego szczeblem stanowiska w tej organizacji
 • ocena rzeczywistego potencjału rozwojowego posiadanego przez kluczowych pracowników firmy w celu:
  • przygotowania logicznego planu sukcesji
  • zbudowania silnej kadry rezerwowej, gotowej do objęcia nawet najwyższych stanowisk w przedsiębiorstwie
  • precyzyjnego określenia planów rozwojowych i szkoleniowych dla tej kadry
  • zwiększenia motywacji i lojalności pracowników wobec firmy poprzez przedstawienie im czytelnej perspektywy rozwoju kariery zawodowej
  • zwiększenia świadomości pracowników na temat ich słabych i mocnych stron w zakresie umiejętności społecznych (co sprzyja ograniczeniu rutynowości ich działań)
  • dostarczenia pracodawcy wiedzy na temat zalet i wad funkcjonowania własnych pracowników, co pozwala na bardziej efektywne funkcjonowanie całej organizacji