Wizyt:
Dzisiaj: 2Wszystkich: 31406

Badanie klimatu organizacyjnego

Oferta » Badanie klimatu organizacyjnego

Klimat organizacyjny odzwierciedla to, jak pracownicy czują się w firmie i oceniają środowisko pracy, w którym funkcjonują. Ta ocena może wpływać bezpośrednio na ich motywację do pracy, efektywność wykonywania zadań zawodowych a także gotowość do rozwoju. Badanie klimatu organizacyjnego może być więc szczególnie przydatne dla kadry menedżerskiej i pracowników działu HR, których decyzje i działania mają zasadniczy wpływ na kształtowanie sprzyjającego i motywującego środowiska pracy. 
 

 Wyniki badań klimatu organizacyjnego pozwalają określić:

  • poziom zadowolenia pracowników z pracy w firmie
  • znaczenie czynników decydujących o zadowoleniu z pracy w firmie
  • oczekiwania pracowników wobec firmy
  • poziom identyfikacji z firmą
  • gotowość do rozwoju własnych kompetencji  
  • gotowość do działań na rzecz zespołu i organizacji 

 

Dzięki zbadaniu klimatu organizacyjnego możliwe jest:

  • zaplanowanie działań zwiększających zadowolenie pracowników z pracy w firmie
  • ustalenie źródeł niepożądanych zjawisk np. przyczyn dużej fluktuacji kadr
  • zbudowanie efektywnej strategii motywowania pracowników w firmie
  • podejmowanie decyzji dotyczących sposobów wprowadzania zmian w firmie