Wizyt:
Dzisiaj: 13Wszystkich: 27414

METODY SELEKCJI I REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

Oferta » Wsparcie Działu HR » Szkolenia dla HR  » METODY SELEKCJI I REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

Szkolenie adresowane jest do specjalistów odpowiedzialnych w organizacji za selekcję i rekrutację pracowników. W czasie treningu uczestnicy otrzymają gotowe narzędzia do pozyskiwania pracowników oraz nauczą się jak właściwie i efektywnie je wykorzystać. Oprócz materiałów szkoleniowych uczestnicy otrzymają gotowe arkusze rozmów kwalifikacyjnych, zestawy pytań diagnozujących kluczowe na danym stanowisku kompetencje oraz ćwiczenia symulacyjne pozwalające na zweryfikowanie deklarowanych przez kandydata umiejętności. 

Zdobyte umiejętności 

 • budowanie profilu kandydata
 • analizowanie dokumentów aplikacyjnych pod kątem kluczowych kompetencji na danym stanowisku
 • przeprowadzanie rozmowy rekrutacyjną
 • konstruowanie pytań dostosowanych do badanych kompetencji

Tematyka 

 • podstawowe zasady profesjonalnej rekrutacji
 • wymagane umiejętności i wiedza osoby rekrutującej
 • budowanie profilu kompetencji kandydata - kogo szukamy?
 • zbieranie danych do wyodrębnienia podstawowych kompetencji kandydata
 • analiza stanowiska pracy
 • analiza szczegółowych wymagań firmy
 • kultura, podstawowe wartości firmy, preferowane style pracy
 • analiza życiorysu
 • zasady analizy listu motywacyjnego
 • bezpośrednie źródła informacji o kandydacie - rozmowa rekrutacyjna
 • przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej
 • zasady przeprowadzania rozmowy rekrutacyjnej
 • jak uchronić się przed błędami w ocenie?
 • jakie techniki autoprezentacji stosują kandydaci, aby wywrzeć zamierzone wrażenie
 • podejmowanie decyzji rekrutacyjnej
 • prezentacja kandydatów
 • etyka działań i procesów rekrutacyjnych