Wizyt:
Dzisiaj: 22Wszystkich: 14559

Rozwój umiejętności menedżerskich

Oferta » Szkolenia » Rozwój umiejętności menedżerskich

Skuteczny Menedżer to osoba, która potrafi funkcjonować efektywnie jako lider zarówno w relacjach z zepołem jak i w relacjach indywidulanych z Pracownikami i Współpracownikami. Poniżej prezentujemy ofertę szkoleń z zakresu zarządzania ludźmi oraz procesami, które pozwalają na doskonalenie kompetencji w zakresie każdego z tych trzech obszarów funkcjonowania menedżera w organizacji.  

Oferujemy następujące szkolenia: