Wizyt:
Dzisiaj: 8Wszystkich: 28570

SZKOLENIE Z ZAKRESU STOSOWANIA METODY ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER

Oferta » Wsparcie Działu HR » Szkolenia dla HR  » SZKOLENIE Z ZAKRESU STOSOWANIA METODY ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER

Metoda Assessment/Development Center, dzięki swoim szerokim zastosowaniom oraz wysokiej skuteczności jest coraz częściej wykorzystywana przez specjalistów pracujących w Działach Personalnych w celu rekrutacji, selekcji i określenia potencjału pracowników. 


Ciągle rosnąca popularność metody wynika z faktu, że opiera się ona na wielowymiarowej ocenie kluczowych kompetencji, niezbędnych do efektywnego wykonywania zadań na danym stanowisku. Ocena dokonywana jest w oparciu o wiele źródeł informacji, m.in.: umiejętność analizy i rozwiązywania problemów, wyniki testów psychologicznych, ale przede wszystkim obserwację zachowań uczestników w zadaniach symulujących naturalne sytuacje zawodowe. Kilku wykwalifikowanych i przeszkolonych asesorów obserwuje uczestników podczas sesji, co sprawia, że obserwacje są znacznie bogatsze i bardziej obiektywne niż przy zastosowaniu innych metod. Trafność metody Assessment Center potwierdzają wyniki badań, które wskazują, że w porównaniu z innymi metodami rekrutacji - dwa lata po rekrutacji przeprowadzonej za pomocą tej metody - większy odsetek pracowników pozostaje na swoim stanowisku. 

Development Center jest odmianą Assessment Center stosowaną w celu określenia potencjału rozwojowego pracowników. Jej efektem jest zidentyfikowanie słabych i mocnych stron uczestników, co skutkuje zwiększeniem ich świadomości w zakresie posiadanych kompetencji oraz wzmocnieniem (wzbudzeniem) ich motywacji do rozwoju. 

Zdobyte umiejętności: 

 • umiejętności niezbędne do samodzielnego projektowania i przeprowadzenia sesji Assessment Center
 • zdolność do pełnienia roli asesora podczas sesji
 • umiejętność samodzielnego projektowania efektywnych narzędzi wykorzystywanych podczas sesji do mierzenia kompetencji

 

 Tematyka szkolenia: 

 • Istoty i wartości metody AC i DC
 • Zalety i słabości metody
 • Różnica między AC i DC
 • Etapy przeprowadzenia metody AC i DC
 • Pozyskiwania informacji o wymaganiach wobec kandydata
 • Tworzenie profilu kompetencji
 • Definiowanie kompetencji
 • Dobieranie wskaźników i narzędzi diagnostycznych
 • Tworzenie narzędzi diagnostycznych - przykładowe zadania, symulacje
 • Tworzenie matryc

- kompetencje - zadania

- asesorzy - zadania

 • Planowanie sesji
 • Przeprowadzenie sesji i wymiana informacji między asesorami
 • Sporządzanie raportów oraz udzielanie informacji zwrotnej