Wizyt:
Dzisiaj: 13Wszystkich: 27414

TEAM BUILDING

Oferta » Szkolenia » Rozwój umiejętności menedżerskich » TEAM BUILDING

BUDOWANIE ZESPOŁÓW - Team building

Celem treningu budowania zespołu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i oraz rozwijanie ich umiejętności z zakresu budowania 
i kierowania zespołami zadaniowymi lub projektowymi. Umożliwi to budowanie pozytywnych relacji w zespole oraz efektywne realizowanie zadań.  

Zdobyte umiejętności: 

 • budowanie poczucia przynależności zespołowej
 • tworzenie właściwych zasad komunikowania z pracownikami
 • kreowanie klimatu w grupie sprzyjającego efektywnemu wykonaniu zadań
 • efektywna praca z całym Zespołem

Tematyka

I. Specyfika zespołu zadaniowego (projektowego)

 • dynamika rozwoju grupy - budowanie zespołu, narzędzia tworzenia zespołu, podstawowe procesy zachodzące w grupie
 • tożsamość indywidualna, grupowa i tożsamość firmy
 • czynniki budujące spoistość i efektywność zespołu zadaniowego
 • komunikowanie się w grupie
 • wpływ zróżnicowania osobowościowego reprezentantów zespołu na jego funkcjonowanie
 • kiedy grupa funkcjonuje lepiej, a kiedy gorzej niż jednostka

II. Kierowanie grupą i zespołem

 • kompetencje menedżera w zarządzaniu zespołem
 • budowanie tożsamości zespołu i grupy pracowników w firmie - jak osiągnąć jedność działania w różnorodności
 • rozwiązywanie problemów w grupie
 • siła grupy w generowaniu twórczych rozwiązań i podejmowaniu decyzji - metody prowadzenia sesji burzy mózgów oraz sesji synektycznych
 • metody stymulowania efektywnego współdziałania zespołów w firmie