Wizyt:
Dzisiaj: 13Wszystkich: 27414

TRENING EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA CZASEM

Oferta » Szkolenia » Rozwój umiejętności osobistych » TRENING EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA CZASEM

Szkolenie adresowane jest do pracowników samodzielnie organizujących pracę własną oraz innych osób. 

Zdobyte umiejętności

 • analiza przyczyn osobistego deficytu czasu
 • ustalanie priorytetów w działaniach
 • projektowanie i organizowanie zadań w czasie
 • delegowanie obowiązków
 • sporządzanie bilansów czasu
 • planowanie i wykorzystywanie czasem 
   

Tematyka

 • podstawy zarządzania czasem
 • psychologiczne konsekwencje braku czasu i złej organizacji pracy
 • indywidualna analiza przyczyn deficytu czasu
 • „złodzieje czasu"
 • czas w przedsiębiorstwie
 • techniki planowania czasu
 • analiza celów
 • ustalanie priorytetów
 • problem kompetencji i delegacji uprawnień
 • planowanie z uwzględnieniem indywidualnej krzywej wydajności
 • planowanie zadań a zakłócenia w przedsiębiorstwie
 • zasady pisemnego planowania
 • sporządzanie bilansów czasu
 • techniki pracy - korzystanie z terminarza
 • reguła 'żelaznej konsekwencji'
 • organizacja czasu pracy a uwarunkowania indywidualne