Wizyt:
Dzisiaj: 13Wszystkich: 27414

TRENING SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

Oferta » Szkolenia » Rozwój umiejętności menedżerskich » TRENING SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

Zdobyte umiejętności  

 • rozwinięcie oraz doskonalenie umiejętności poprawnego komunikowania się w grupach pracowniczych w relacjach poziomych, w warunkach realizacji wspólnego projektu
 • poznanie przez uczestników efektywnych metod zwiększających skuteczność przekazu i jego interpretacji
 • zwiększenia sprawności przepływu informacji podczas pracy grupowej 
   

Tematyka

 • komunikowanie w warunkach współpracy nad wspólnym projektem
 • zachowanie jednostki w grupie
 • podejmowane przez współpracowników grupowe role
 • budowanie pozytywnego nastawienia i zaufania
 • powstawanie rywalizacji i kooperacji - korzyści i konsekwencje
 • podział zadań, uzgodnienia a sposoby komunikowania?
 • ocena własnego stylu komunikowania się - diagnoza indywidualnych możliwości
 • style komunikowania się a optymalny sposób porozumiewania się z partnerem pracy grupowej
 • skuteczne techniki werbalnego i niewerbalnego porozumiewania się - zaawansowane metody
 • umiejętność przekonywania, prowadzenia dyskusji, wymiany informacji w warunkach presji czasu
 • zaawansowane techniki parawerbalnej komunikacji - umiejętność „czytania" zachowań partnera
 • analiza błędów komunikacyjnych - zachowania rujnujące pozytywne relacje podczas pracy grupowej - sposoby przeciwdziałania
 • trudne sytuacje komunikacyjne - jak im podołać?