Wizyt:
Dzisiaj: 8Wszystkich: 28570

TRENING TWÓRCZOŚCI

Oferta » Szkolenia » Rozwój umiejętności osobistych » TRENING TWÓRCZOŚCI

Myślenie twórcze to zdolność do rozwiązywania problemów, otwierająca perspektywy do poszukiwania nie jednego, lecz wielu - często oryginalnych - rozwiązań sytuacji problemowych. Proponowane szkolenie pozwala na rozwinięcie i doskonalenie umiejętności twórczego myślenia pomocnego zarówno
w pracy zawodowej jak i życiu osobistym.  

Zdobyte umiejętności  

 • formułowanie jasnych i precyzyjnych komunikatów
 • poznanie własnego indywidualnego i grupowego potencjału twórczego
 • poznanie metod tworzenia pomysłów
 • poznanie metod umożliwiających rozwijanie własnej twórczości
 • poznanie indywidualnych i grupowych strategii twórczego rozwiązywania problemów
 • rozwinięcie wiedzy na temat wykorzystywania programów twórczego myślenia w pracy

Tematyka

 • czym jest twórcze realizowanie zadań - analiza obszarów twórczości i własnego potencjału (analiza mocnych i słabych stron)
 • techniki definiowania i redefiniowania problemu
 • metody tworzenia pomysłów i ich ocena
 • indywidualne i grupowe strategie twórczego rozwiązywania problemów - wybrane techniki
 • jak budować praktyczne programy twórczego myślenia i działania? jak je wykorzystać w swojej pracy?
 • jak stymulować i rozwijać własną twórczość? techniki pozwalające rozwijać kompetencję kreatywnego rozwiązywania zadań
 • metody wprowadzania innowacyjnych zmian