Wizyt:
Dzisiaj: 8Wszystkich: 28570

TRENING ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

Oferta » Szkolenia » Rozwój umiejętności menedżerskich » TRENING ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

Zdobyte umiejętności  

 • analiza otoczenia firmy
 • wykorzystywanie szans i unikanie zagrożeń związanych z zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniem przedsiębiorstwa
 • prowadzenie strategicznej analizy przedsiębiorstwa w odniesieniu do jego największych konkurentów
 • formułowanie i wdrażanie celów i planów
 • wyznaczanie misji i wizji organizacji
 • formułowanie i realizacja 'wielkiej' strategii firmy, a także poszczególnych strategii funkcjonalnych
 • wykorzystywanie informacji płynących z macierzy BCG przedsiębiorstwa
 • prowadzenie analizy strategicznej produktów i budowania przewagi konkurencyjnej
 • stosowanie technik planistycznych, w tym analizy PERT i wyznaczanie ścieżek krytycznych
 • prowadzenie analizy stanowisk pracy
 • zarządzanie projektowaniem organizacji
 • kierowanie zmianami organizacyjnymi

 Tematyka

 • istota zarządzania strategicznego
 • stosunki pomiędzy organizacją a jej otoczeniem
 • analiza zewnętrznego i wewnętrznego otoczenia organizacji
 • analiza strategii firmy w kontekście jej największych konkurentów
 • zarządzanie celami organizacji
 • planowanie w organizacji
 • misja i wizja przedsiębiorstwa
 • poziomy strategii i ich składowe
 • formułowanie i realizacja strategii
 • 'wielka' strategia przedsiębiorstwa
 • podejście oparte na macierzy BCG
 • strategie funkcjonalne
 • strategiczna analiza produktu
 • techniki planistyczne w zarządzaniu strategicznym
 • elementy struktury organizacyjnej