Wizyt:
Dzisiaj: 1Wszystkich: 31405

Wsparcie Działu HR

Oferta » Wsparcie Działu HR

Dział HR jest  jednym z kluczowych działów w firmie decydujących o przebiegu procesów zarządzania ludźmi. W ramach swoich kompetencji podejmuje  różnorodne działania zarówno o charakterze projektów indywidualnych jak i systemowych mających  decydujący wpływ na dobór personelu, motywację, oraz rozwój kompetencji Pracowników. Ze względy na ważność i złożoność tego typu procesów, może zaistnieć potrzeba konsultacji, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych informacji na temat spracowanych rozwiązań i wyników  badań naukowych w danym obszarze.

We wszystkich tych obszarach ofertujemy praktyczne wsparcie i konsultację. Nasze podejście opiera się na precyzyjnym rozpoznaniu kultury organizacyjnej, strategii  oraz potrzeb firmy. Dyskutowaniu zaproponowanych działań i wspólnym  dochodzeniu do najkorzystniejszych rozwiązań. Wiemy, że tylko synergia  wiedzy o firmie, jaką ma Klient,  z doświadczeniem Konsultantów może wygenerować dobre rozwiązania.

Jeśli przed Państwa organizacją pojawiły się wyzwania HR-owe i szukacie odpowiedzi na pytania jak te poniżej oraz inne zapraszamy do współpracy. 

  • Jak przygotować do efektywnej pracy z Wewnętrznym Klientem zespół HR/ HR BP?
  • Jak wesprzeć komunikację zarządczą z poziomu HR-u?
  • Jak HR może wspierać przeprowadzenie zmian w organizacji?
  • Jak wyłonić w organizacji adekwatne osoby do programów typu Talenty, Sukcesorzy itp.?
  • Jakie zidentyfikować kompetencje, które wyróżniają firmę na rynku?
  • Jak zbudować i wdrożyć modele kompetencyjne, systemy ocen, systemy motywacyjne oparte na wyróżnianych kompetencjach?
  • Jak określić kompetencje pracownika potrzebne mu na danym stanowisku?
  • Jaką ścieżkę rozwoju kompetencji pracownika lub zespołu wybrać?
  • Jak monitorować poziom posiadanych kompetencji przez pracownika, zespół czy firmę?
  • Jak aktualizować wdrożone systemy ocen czy kompetencji  by wspierały cel organizacji?