Wizyt:
Dzisiaj: 8Wszystkich: 28570

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ ORGANIZACYJNĄ

Oferta » Szkolenia » Rozwój umiejętności menedżerskich » ZARZĄDZANIE ZMIANĄ ORGANIZACYJNĄ

Zmiany organizacyjne są nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej firmy, gdyż warunkują jej sprawne dostosowywanie do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego i politycznego. Mogą one odbywać się na wszystkich szczeblach zarządzania. Dotyczą zatem różnych grup pracowników i w zależności od jej przedmiotu, wymagają różnych podejść i sposobów wdrażania. 


Wdrażanie zmian zwykle pociąga za sobą negatywne zjawiska polegające na spadku efektywności pracy i pogorszeniu atmosfery, występowaniu niepokoju
i obaw wśród pracowników. W celu zapobiegania tym zjawiskom i uzyskania zamierzonych celów zmian, należy zachować określone zasady przy ich planowaniu i wdrażaniu.  

Zdobyte umiejętności  

 • rozumienie i identyfikowanie charakteru zmiany
 • planowanie i przygotowywanie wprowadzania zmiany
 • wdrażanie zmiany w organizacji
 • efektywne motywowanie pracowników do włączania się w zmiany
 • kierowanie nastrojami powstającymi wokół zmiany
 • zapobieganie spadkowi efektywności pracy przy wprowadzaniu zmiany
 • wykorzystywanie zmiany do budowania wizerunku firmy zorientowanej na pracownika  

Tematyka

 • istota zmiany organizacyjnej
 • powody przeprowadzania zmian w firmach
 • typy zmian organizacyjnych
 • zjawiska towarzyszące zmianom
 • planowanie zmiany
 • bariery we wprowadzaniu zmiany
 • przewidywanie zamierzonych i niepożądanych skutków zmiany
 • przygotowywanie wprowadzenia zmiany
 • ustalenie przekonań pracowników wobec planowanych zmian
 • ustalenie celów i założeń polityki informacyjnej towarzyszącej wprowadzaniu zmian
 • wdrażanie zmian - zarządzanie zmianą
 • monitorowanie efektów wprowadzania zmian
 • działania korekcyjne
 • podtrzymywanie efektów zmian