Wizyt:
Dzisiaj: 1Wszystkich: 31405

Publikacje

 

Lachowicz-Tabaczek, K.,  Ślazyk-Sobol M., Włoskiewicz K., (2015), Jakich kompetencji osobistych oczekują pracodawcy 
od absolwentów studiów wyższych – wyniki badań oraz wskazówki praktyczn
e. Opracowanie dla Pracowników Dydaktycznych oraz Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 

Oleszkiewicz, A., Lachowicz-Tabaczek, K., (2015) Perceptual determinants of interpersonal trust at work, poster na 19th Conference of the European Society for Cognitive Psychology (ESCOP), Pafos, Cypr, 17, 09, 2015.

Oleszkiewicz, A., Lachowicz – Tabaczek, K., Can the General Primacy of Communion over Agency Be Reversed When Assessing Trustworthiness? A Study on Perceptual Determinants of Interpersonal Trust at Work” poster na International Convention
of Psychological Science, Amsterdam, Holandia, 13.03.2015

Lachowicz-Tabaczek, K., Śniecińska, J. (2014). On knowing when to engage: How activation of self-motives moderates
the relationship between self-esteem and task performance. Self and Identity 13(3), 322-333. 

Sobol-Mikołajczak, A., Lachowicz-Tabaczek, K., Wichary, S. (2014) Wybór strategii podejmowania decyzji przez specjalistów
w obszarze rekrutacji personelu w różnych środowiskach decyzyjnych. Doniesienie z badania. Studia Psychologiczne, 52(3), 27-31.

Lachowicz-Tabaczek, K., (2012) Psychologiczne uwarunkowania elastyczności menedżerskiej: znaczenie postawy wobec nowych doświadczeń oraz przekonań na temat natury ludzkiej. W: Sukces w zarządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. T.2, Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego.

Lachowicz-Tabaczek, K., Śniecińska J., (2011) Self-concept and self- esteem: How the content of the self-concept reveals sources and functions of self-esteem. Polish Psychological Bulletin Vol.42, nr 1, (s. 24-35).

Lachowicz-Tabaczek, K., (2010) O potrzebie łączenia podejścia ilościowego z jakościowym w psychologicznych badaniach naukowych. Roczniki Psychologiczne T.13, nr 1, (s. 45-49).

Lachowicz-Tabaczek, K.,(2010) Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej jako metawiedza i metaregulator działania.
W: Motywacje umysłu (red.) Alina Kolańczyk, Bogdan Wojciszke. Sopot: Smak Słowa, (s. 31-46).

Lachowicz-Tabaczek, K., (2009) Komu łatwiej zatrzasnąć drzwi przed nosem: wiara w stałość lub zmienność natury ludzkiej a uległość wobec technik wpływu społecznego. W: Spotkania z psychologią społeczną. [T.] 1 (red.), Barnaba Danieluk, Katarzyna Stasiuk. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, (s. 57-69).

Lachowicz-Tabaczek, K., Śniecińska J., (2009) Samowiedza i samoocena-wzajemne relacje. W: Poznaj samego siebie czyli
o źródłach samowiedzy (red.), Agnieszka Niedźwieńska i Jacek Neckar. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", (s. 238-270).

Lachowicz-Tabaczek, K., (2009) Wpływ oceny polityków na percepcję rodaków w kontekście różnych aspektów identyfikacji narodowej: porównania międzykulturowe. W: Polityka i politycy: diagnozy, oceny, doświadczenia (red.) Miluska. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, (s. 295-313).

Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M. (2008) Samoocena i jej pomiar: Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Gamian, M., Lachowicz-Tabaczek, K., (2007) Implicit theories and compliance to foot-in-the-door technique. Polish Psychological Bulletin (s. 38, 50-63).

Lachowicz-Tabaczek, K., Cisek, S., Kulczycki, M. (2004) Kwestionariusz do badania stylów pracy. Wstępna weryfikacja metody.
W: T. Listwan (red.) Sukces w zarządzaniu kadrami; Perspektywa globalna i lokalna. Wrocław, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej (s. 664-673).

Lachowicz-Tabaczek, K. (2003) Koncepcje natury ludzkiej menedżera a zarządzanie ludźmi. W: S.Witkowski (red.) Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Wrocław Prace Psychologiczne t.LVII. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, tom. VI, (s.11-26).

Lachowicz-Tabaczek, K., (2001) (red.), Psychologia społeczna w zastosowaniach: Od teorii do praktyki. Wrocław, Wydawnictwo Atla2.